Adatkezelési tájékoztató

 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

az eladó minden termék vonatkozásában a KAROL BOHIL - KARBOTRADE

A 15. §. 1. §-a. nem. 122/2013 Z. z. a személyes adatok védelméről
módosított későbbi jogszabály szerint

1. Az internet áruház üzemeltetője

1) Az információs rendszer üzemeltetője a vállalat:

KAROL BOHIL - KARBOTRADE

Szolgáltató neve: Karol Bohil - Karbotrade
Székhely: 94501 Komárno, Šípková 4, Szlovákia
Cégjegyzékszám: 99/00742/005 reg.nr. 703/99
EU adószám: SK1020106846
Cég azonosító: 35467037
Ügyintéző neve: Bohil Károly
Mobil:+421 905 628 700
Telefon: +421 905 628 700
E-mail cím: info@absolute.sk

(a továbbiakban: "üzemeltető")

2. A személyes adatok feldolgozásának célja

1) Az üzemeltető a vevővel a www.absolute.sk internetes áruház vagy bármely más megfelelő eszközzel történő megkötésére irányuló személyes adatok feldolgozását végzi, és teljesíti az e szerződésből és marketing célból felmerülő kötelezettségeit.

2) Az üzemeltető a vevő személyes adatait a következő célokra dolgozza fel:

regisztráció a www.absolute.sk weboldalon
a vevők rendelései
megrendelés visszaigazolása
a vételi szerződés megkötése
a megrendelt árukra vonatkozó vételár megfizetésére adó okirat kiállítása az 1. 222/2004 Törv. módosítva Áfa adóról
a megrendelt áru szállítása a vevő által megjelölt rendeltetési helyre, és az átruházás a meghatalmazott személyre
vásárlók nyilvántartása adminisztratív célokra
a panaszok rendezésére szolgáló megbízások nyilvántartása
hírlevelek, rendezvények, kedvezmények

3. A feldolgozott személyes adatok listája

(1) Az üzemeltető az érintett személyek személyes adatait a vonatkozó jogszabályokban, szerződésekben és az üzemeltető egyéb dokumentumaiban meghatározott mértékben feldolgozza, amennyiben az ilyen személyes adatokat az üzemeltető rendelkezésére bocsátja dokumentumokon, lapokon és értesítéseken, illetve az üzemeltető és a vevő közötti telefonos beszélgetések vagy elektronikus kommunikáció során.

2) Az üzemeltető főként az érintett személy személyes adatait kezeli:

vezetéknév, keresztnév
cím
elérhetőségek (telefonszám, posta)
Rendelési adatok

3) Amennyiben az üzemeltető egyéb érintett személyek, személyes adatok feldolgozását végzi mind amelyek a 3 szakaszban. 1) a személyes adatok feldolgozásának ezen feltételei szerint az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékben feldolgozza azokat.

4. Személyes adatok önkéntes biztosítása

(1) Az üzemben tartó személyes adatok beszerzését a vásárlóktól az üzemeltető és a vevő között létrejött vételi szerzödésből eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékben teljesíti, amelynek tárgya a megrendelt áru egyeztetett vételáron történö szállítása a 10. cikk 3. cikk b) törvény. sz. 122/2013 Z. z. a személyes adatok védelméről a későbbi jogszabályokkal módosított, az érintett személy hozzájárulása nélkül.

2) A Vevő önkéntes alapon biztosítja az ilyen személyes adatokat az üzemeltetőnek az adásvételi szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítése és a vele való kommunikáció céljából.

3) A Vevő tudomásul veszi, hogy személyes adatait például egy harmadik félnek adják át. Pl. (Magyar posta Zrt, átvevőpont) a vételi szerződés alapjából keletkezett kötelezettségeinek teljesítése érdekében. Átvevőpont és a Magyar posta Zrt. személyes adatfeldolgozóként működik a feladó személyes adataival kapcsolatban, és jogosult a következő személyazonosításra alkalmas adatok feldolgozására a címzett számára:

Név és vezetéknév, cégnév:

Elérhetőség:
- cím
- e-mail cím;
- telefonszám;

• a szállítmány azonosítására vonatkozó információk a szükséges mértékben

Feldolgozó az üzemeltető számára nem dolgoz fel semmilyen speciális személyes adatkategóriát.

4) A vevő tudomásul veszi, hogy személyes adatait egy harmadik fél (pl. könyvelő) részére átadja annak érdekében, hogy teljesítse a vételi szerződés és a külön jogszabályok szerinti kötelezettségeit.

5) A vevő tudomásul veszi, hogy személyi adatait harmadik személy részére adják át, hitelkártya-társaságoknak, fizetési szolgáltatóknak a megbízás alapján történő fizetések feldolgozására a vásárlási szerződés teljesítése céljából.

6) Az üzemeltető az érintett személy személyes adatait kizárólag csak a kötelező erejű jogszabályok szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges idő alatt a megrendelés és a garanciaidő alatt a vásárlási szerződésből származó valamennyi jog és kötelezettség biztosításához szükséges idő alatt kezeli.

- A garanciaidő lejárta után 1 évig a lehetséges viták rendezésére

8) Az üzemeltető az érintett személy személyes adatait az érintett személy hozzájárulásával történő forgalomba hozatal céljából feldolgozza a törvény 11. §-ának megfelelően. sz. 122/2013 Z. z. a személyes adatok védelméről a későbbi jogszabályok által módosított. Az érintett személy vállalja, hogy a www.absolute.sk regisztrálásakor, a hírlevélre való feliratkozáskor vagy más megfelelő eszközökkel történő regisztráció során egyetért a személyes adatok feldolgozásával. Az érintett személy határozatlan időre elfogadja a személyes adatok feldolgozását. Az ilyen beleegyezés bármikor visszavonható írásban. A hozzájárulás a vevő visszavonásának kézhezvételétől számított egy hónapon belül lejár, és az adatok ezután törlődnek.

5. A személyes adatok rendelkezésre bocsátása és nyilvánosságra hozatala

1) Az internetes áruház üzemeltetője a www.absolute.sk internetes áruházon keresztül szerzett vásárlók személyes adatait szolgáltathat harmadik félnek, csak olyan mértékben, amely a vásárlási szerződés és a külön jogszabályok szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.

(2) Az üzemeltető a személyes adatokat harmadik félnek nem teheti közzé, kivéve ha a vásárlási szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

6. Személyes adatok önkéntes biztosítása az érintett személy hozzájárulásával

1) A személyes adatok önkéntes biztosítása az érintett személy marketing célú hozzájárulásával, az üzemeltető az USA-beli kiszolgálón tárolt online Mailchimp alkalmazáson keresztül dolgozza fel azokat. Ez az ország az Európai Bizottság döntése szerint, garantálja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét. Ezenkívül a Mailchimp Online Provider ésszerű biztosítékokat adott a személyes adatok biztonságáról, és garantálta, hogy feldolgozza a GDPR szabályzata szerint.

 2) A www.absolute.sk internetes chat kommunikációra vonatkozó személyes adatainak önkéntes biztosítása esetén a Livechatoo.com garantálja, hogy a felhasználó személyes adatainak feldolgozása során végzett valamennyi tevékenység összhangban van a törvényi előírás rendelkezéseivel. 122/2013 Z.z. a személyes adatok védelméről - módosítva.

Livechatoo.com túlszárnyalja a felhasználók várakozásait, termékeit folyamatossan fejleszti, így a használatuk sokkal egyszerűbbé, kényelmesebbé és biztonságosabbá válik.

 A Livechatoo.com vállalja, hogy nem adja meg a felhasználó személyes adatait és további információkat harmadik fél számára, kivéve, ha ez a tájékoztatási kötelezettség általánosan alkalmazandó jogából vagy indokolt hatósági kérésből származik.

A Livechatoo.com semmilyen információt vagy személyes adatot nem ad át harmadik félnek marketing vagy egyéb célokra.

7. Személyes adatok közzététele

1) Az üzemeltető nem hozza nyilvánosságra személyes adatait a vásárlókról.

8. Útmutató az érintett személy jogairól

1) Az érintett személy írásbeli kérelem alapján jogosult igényelni az üzemeltetőtől.

igazolást, hogy a személyes adatokat feldolgozzák-e vagy sem,

egy általánosan érthető formában a személyes adatoknak az információs rendszerben történő feldolgozásáról szóló információk a 15. § (1) bekezdés hatálya alá tartoznak. 1 pont. (a) - (e) második-hatodik idézési pontok. Törv.; a határozat meghozatala során az érintett személynek ismernie kell a műveletek feldolgozásának és értékelésének eljárását,

egy általánosan érthető formában, pontos információ arról a forrásról, amelyről a feldolgozáshoz személyes adatait szerezte meg, 

egy általánosan érthető formában feldolgozott személyes adatai listáját a feldolgozás tárgyát képező helytelen, hiányos vagy elavult személyes adatok kijavítása vagy megsemmisítése,

azon személyes adatok megsemmisítése, amelyek feldolgozása véget ért; ha feldolgozás tárgyát képezik a személyes adatokat tartalmazó hivatalos iratok, akkor kérhetik a visszatérítésüket,
a személyes adatainak megsemmisítése, amely a jog megsértése esetén a feldolgozás tárgyát képezik,
a személyes adatoknak a beleegyezés visszavonása céljából való érvényességi idő lejárta előtt történő letiltása, valamint a személyes adatok feldolgozása az érintett személy hozzájárulásával
2) Az érintett személynek az (1) bekezdés szerinti joga e) és f) cikk. Törv. csak akkor korlátozható, ha az ilyen korlátozás külön törvény vagy annak alkalmazása következtében hátrányosan érintheti az érintett személy védelmét, vagy mások jogainak és szabadságainak megsértését.

 3) Az érintett személy írásbeli kérelem alapján jogában áll tiltakozni a

azon személyes adatok feldolgozását, amelyeket a közvetlen hozzájárulásuk nélkül direkt marketing célokra terveznek vagy fogják feldolgozni, abban az esetben kérhetik ezek adatok megsemmisítését, 

a 10. §-ban említett személyes adatok felhasználása. 3. cikk d) idézet. törvény. a postai úton történő közvetlen forgalomba hozatal céljából, vagy
a 10. §-ban említett személyes adatok nyújtása. 3. cikk törvény. közvetlen marketing célokra.

4) Az érintett személy írásbeli kérelme alapján vagy személyesen, ha az ügy nem késleltetheti a halasztást, jogosult bármikor az adatkezelővel szemben kifogást emelni a személyes adatok feldolgozásához a 10. § 3. cikk a), e), f) vagy g) idézet. törv. hogy érvényes okokból vagy a személyes adatok ilyen feldolgozása során az ilyen esetekben megsérült vagy sérülhetett jogaival és jogosultakkal való jogosulatlan beavatkozással bizonyítékot szolgáltat; ha a jogi okok nem akadályozzák meg, és bizonyított, hogy az érintett személy kifogása jogszerű, az üzemeltető köteles haladéktalanul megtiltani és rendelkezésre bocsátani azokat a személyes adatokat, amelyek feldolgozását az érintett személy kifogásolja, amint a körülmények ezt lehetővé teszik.

(5) Az érintett személy írásbeli kérelem alapján vagy személyesen. Jogában áll bármikor ellenezni az üzemeltetőt, és nem alá rendelni magát az üzemeltető határozata elfogadása érdekében, amely joghatást vagy jelentős hatást gyakorolna rá, csak ha az ilyen határozat kiadása kizárólag a személyes adatai automatikus feldolgozásán alapul. Az érintett személynek joga van felkérni az üzemeltetőt arra, hogy az automatizált feldolgozási formától eltérő módszerrel vizsgálja meg a határozatot, továbbá az üzemeltető köteles betartani az érintett személy kérését, oly módon, hogy döntő szerepet a határozat felülvizsgálatában arra felhatalmazott személy végezze; a felülvizsgálat módjáról és a megállapítás eredményéről az üzemeltető a 29. cikk szerinti határidőn belül tájékoztatja az érintett személyt. 3 idézet. törvény. Az érintett személy nem jogosult erre a jogra csak akkor, ha egy adott törvény az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló intézkedésekről rendelkezik, vagy ha a szerződéskötést megelőző kapcsolatok vagy a szerződéses kapcsolatok fennállása esetén az üzemeltető kiadott egy határozatot amely megfelel az érintett személy követelményeinek, vagy a az üzemeltető a szerződés alapján egyéb megfelelő intézkedéseket hozott az érintett személy jogos érdekeinek védelme érdekében. 

 6) Ha az érintett személy a jogát gyakorolja

írásban és ha kérelmének tartalmából egyértelmű, hogy jogát gyakorolja, akkor a kérelmet e törvény alapján benyújtottnak kell tekinteni; az érintett személynek írásban, legkésőbb a küldés napjától számított három napon belül elektronikus úton vagy faxon benyújtott kérelmet kell benyújtania,

személyesen, a jegyzőkönyvben, amelyből egyértelműnek kell lennie, aki élt a joggal, mire tart igényt, mikor és ki készítette a jegyzőkönyvet; aláírását és az érintett személy aláírását; a jegyzőkönyv másolatát az üzemeltető köteles átadni az érintett személynek a közvetítőnél, az a) vagy b) pontban említett közvetítő köteles haladéktalanul továbbítani a kérelmet vagy a  jegyzőkönyvet az üzemeltetőnek.

 7) Ha az érintett személy nem biztos abban, hogy személyes adatait nem megfelelően dolgozzák fel, akkor kérelmezheti a személyes adatok védelmére irányuló eljárás kezdeményezését.

(8) Ha az érintett személy teljes jogképességgel nem rendelkezik, jogait a jogi képviselő gyakorolhatja.

(9) Ha az érintett személy nem él, az e törvény szerinti jogait egy közeli személy gyakorolhatja.

10) Az érintett személy köteles csak igaz-valós személyes adatokat szolgáltatni. A személyes adatok valótlan-hamis bemutatása a 16. § (1) bekezdésével. sz. 122/2013 Z.z. a későbbi jogszabályokkal módosított személyes adatok védelméről felelősségre vonhatók azok, akik az információs rendszerbe továbbították.

 9. Az üzemeltető felelőssége

1) Az üzemeltető nem felelős a személyes adatok harmadik személy általi visszaéléséért, aki az ilyen személyes adatokhoz nem kapott engedélyt.

2) Az üzemeltető felelősségre vonása az egyes jogszabályi rendelkezések megsértésével kapcsolatos törv. a sz. 122/2013 Z. z. A módosított személyes adatok védelméről e törvény rendelkezései az irányadók.

 

 

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Adatkezelési tájékoztató

Cookie-kat használunk a webhely látogatásának javítására, teljesítményének elemzésére és a használatára vonatkozó adatok gyűjtésére. Harmadik féltől származó eszközöket és szolgáltatásokat használhatunk erre a célra, és az összegyűjtött adatokat továbbíthatjuk partnereinknek az EU-ban, az Egyesült Államokban vagy más országokban. Az „Összes süti elfogadása" gombra kattintva kifejezi hozzájárulását az adatkezeléshez. Az alábbiakban részletes információkat találhat, vagy módosíthatja preferenciáit.

Adatvédelmi irányelvek

Részletek megjelenítése
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

A termék a kosárba került
A vásárlás folytatása Rendelés